ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

36087379 1939901966041300 1288431459417194496 N

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ

 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ  

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ

 

ΕΦΗΒΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1

ΔΕΚΑΘΛΟ – ΒΥΡΩΝ Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
 

2

ΔΕΚΑΘΛΟ – ΑΤΛΑΣ  
3 ΑΤΛΑΣ – ΒΥΡΩΝ  
4 ΒΥΡΩΝ- ΛΕΟΝΤΕΣ  
5 ΔΕΚΑΘΛΟ – ΛΕΟΝΤΕΣ  
6 ΒΥΡΩΝ- ΔΕΚΑΘΛΟ Β ΄ ΓΥΡΟΣ  
7 ΑΤΛΑΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ  
8 ΒΥΡΩΝ – ΑΤΛΑΣ  
9 ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ  
10 ΛΕΟΝΤΕΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ  
11 ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ  
 

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

1

 

ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
2 ΦΑΛΗΡΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ –ΔΙΑΣ  
4 ΔΙΑΣ-  ΦΑΛΗΡΟ Β΄ ΓΥΡΟΣ  
5 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ  
6 ΔΙΑΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ – 2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

 
2 1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ  Α΄ & Β ΄ΟΜΙΛΟΥ  
3 1ΟΣ Α ΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β ΄ΟΜΙΛΟΥ  
 

ΝΕΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 Γ.Ε.Θ- Γ.Ε.Κ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
2 ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ  
3 Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ  
4 Γ.Ε.Κ- ΛΕΟΝΤΕΣ  
5 Γ.Ε.Θ- ΒΥΡΩΝ  
6 ΛΕΟΝΤΕΣ- ΒΥΡΩΝ  
7 Γ.Ε.Θ. – ΛΕΟΝΤΕΣ  
8 Γ.Ε.Κ-ΑΤΛΑΣ  
9 Γ.Ε.Κ – ΒΥΡΩΝ  
10  

 

ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

1 ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ  
3 ΔΙΑΣ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
4 ΦΑΛΗΡΟ-ΔΙΑΣ  

 

Β ΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
5 ΦΑΛΗΡΟ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
6 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ  
 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

 
2  

1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ

 
3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  
 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 ΔΕΚΑΘΛΟ- Γ.Ε.Κ  

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
2 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
3 ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Κ  
4 Γ.Ε.Κ- Κ.Γ.Σ  
5 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ  
6

 

ΛΕΟΝΤΕΣ- Κ.Γ.Σ  
7 Γ.Ε.Κ- ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
8 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
9 Γ.Ε.Κ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
10 Κ.Γ.Σ- ΓΕΚ  
11 Κ.Γ.Σ- ΔΕΚΑΘΛΟ  
12 Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ – ΦΑΛΗΡΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ  
3 ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ  
4 ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
5 ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
6 ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ  
 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

 
2 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  
3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ  
 

ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ   -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 Κ.Γ.Σ – ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
2 Κ.Γ.Σ.- Γ.Ε.Κ  
3 Γ.Ε.Κ.- ΔΕΚΑΘΛΟ  
4 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
5 Κ.Γ.Σ.-ΛΕΟΝΤΕΣ  
6 ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ.  
 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1 ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ Α΄ ΓΥΡΟΣ  
2 ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
3 ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
4 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΦΑΛΗΡΟ  

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

 
5 ΔΙΑΣ-ΦΑΛΗΡΟ  
6 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΔΙΑΣ  
 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

 
2 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  
3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ  
 

ΑΝΔΡΩΝ- ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

 
2 ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ  
3 Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ  
4 Κ.Γ.Σ-Γ.Ε.Θ  
5 Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ  
6 ΑΤΛΑΣ-Γ.Ε.Κ  
7 Κ.Γ.Σ.-Γ.Ε.Κ  
8 Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ  
9 ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Θ  
10 Γ.Ε.Κ-Γ.Ε.Θ  
 

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
2 Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
3 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
4 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΑΤΛΑΣ  
5 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΑΤΛΑΣ  
6 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ  
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

7 ΑΤΛΑΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
8 ΑΤΛΑΣ-ΒΥΡΩΝ  
9 ΝΑΥΣΙΚΑ- ΒΥΡΩΝ  
10 Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ  
11 Κ.Γ.Σ.-ΝΑΥΣΙΚΑ  
12 ΔΕΚΑΘΛΟ- ΝΑΥΣΙΚΑ  
13 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ  
14 ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ  
15 Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ  
16 ΒΥΡΩΝ-ΑΤΛΑΣ  

 

 

 

 

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 
17 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
18 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
19 ΑΤΛΑΣ-Κ.Γ.Σ  
20 ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ  
21 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
22 ΒΥΡΩΝ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
23 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ  
24 ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ  
25 ΑΤΛΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ  
26 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΑΤΛΑΣ  
27 ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ.  
28 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
29 ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ  
30 ΑΤΛΑΣ – ΔΕΚΑΘΛΟ  
 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ- ΒΥΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
2 Κ.Γ.Σ- ΝΑΥΣΙΚΑ  
3 ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ  
4 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
5 Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
6 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
7 ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ  

 

 

 

 

 

Β ΄ΓΥΡΟΣ

 
 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

8 ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ  
9 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΒΥΡΩΝ  
10 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ  
11 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ  
12 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΝΑΥΣΙΚΑ  
 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Κ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 
  2 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ  
  3 ΔΕΚΑΘΛΟ-Γ.Ε.Κ  
  4 Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ  

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 
  5 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ  
  6 Γ.Ε.Κ-ΔΕΚΑΘΛΟ