Notice Panhellenic Championship for Children Outdoor 2013

Logo

Notice Panhellenic Championship for Children Outdoor 2013

According to the Statute, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3057/02

Call for tenders

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Outdoor 2013

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ASSOCIATIONS OF ELIGIBILITY

Participants can include the member clubs of EL.O.K. τα οποία έχουν υποβάλει με έγγραφό τους δηλώσεις συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 2Ο – BEGINNING AND END OF CHAMPIONSHIP

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται το Σάββατο 15/06/2013. Expiry date was set for Sunday 29 / 12 / 2013.

ΑΡΘΡΟ 3Ο – COMPETENCE ORGANISATION AND CONDUCT

1. Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος η οποία αποτελείται, upon decision of EL.O.K. by:

A. Πρόεδρο τον κ. Mazi George.

B. Members Mr. Taste and Mr Stylianos. Βιτουλαδίτη Μιλτιάδη.

2. The draws all Championship games (groups and semi finals) will be held at the offices of EL.O.K. που βρίσκονται στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26 την Monday 10/06/2013 and time 18.00.

3. The referees return the scoresheet and spares balloons one day after the militant secretariat of the Federation no later than time 14.00. Referees who do not adhere to the above process will be withheld 50% their remuneration.

4. The definition of responsibility is gymnasiarch EL.O.K. In case of non-attendance shall act as arbitrators jointly.

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

The Championship will take place in two (2) groups (Α Όμιλος τέσσερις ομάδες και Β Όμιλος πέντε ομάδες) κατόπιν κλήρωσης και δύο (2) γύρους. Από τις ομάδες του Β΄ ομίλου θα αφαιρεθεί η χειρότερη βαθμολογία από δύο αγώνες (έναν από κάθε γύρο). Οι ομάδες δηλώνουν εγγράφως τους αγώνες που δεν επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην βαθμολογία τους. If they do not do so until the next working day of the last race, η Ε.Π θα αφαιρέσει τη βαθμολογία του τελευταίου αγώνα τους.

Οι δύο πρώτοι κάθε Ομίλου προκρίνονται στο Final Four και θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-4 ως ακολούθως.

1ος Α Ομίλου με 2ο Β Ομίλου

1ος Β Ομίλου με 2ο Α Ομίλου

Winners of 2 Race will battle for positions 1-2 and the losers for places 3-4.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων προηγείται η ομάδα που έχει κερδίσει στον μεταξύ τους αγώνα.

(β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται η ομάδα με τις περισσότερες νίκες σε όλους τους αγώνες.

(γ) In a new tie, preceding the team with the highest score (-Term) all matches.

(d) In a new tie, preceding the team that scored the most out all matches.

(e) In a new tie, preceding the team that scored the most bowled (wood) all matches.

(f) Σε νέα ισοβαθμία κλήρωση.

TIE GAMES IN FINAL FOUR

In the event of a tied result in races Final Four winner is the team:

1. They scored the fewest out. In a new tie

2. They scored the fewest bowled (wood). In a new tie

3.The eleven players each team to perform a throwing wood. The arbitrators shall conduct the draw for which team will start first and choose the side that will make the throws.

Winning the team that made the most falls in the woods. If the tie still exists, the process is repeated until a winner. If a team has less number of players are on both teams so throwing those athletes team that has all the athletes present.

The Final Four if the team fails to appear, the group has drawn to fight against it passes by.

FINAL CLASSIFICATION OF GROUPS

Η τελική κατάταξη των ομάδων του Α και Β ομίλου για τις θέσεις 5-9 θα γίνει ως εξής:

Προηγείται στην κατάταξη η ομάδα που έχει

  • Συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται η ομάδα με

  • Τις περισσότερες νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια (εάν έχουν συναντηθεί).

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αποτέλεσμα θα ακολουθηθούν τα παρακάτω κριτήρια προκειμένου να έχουμε κατάταξη:

  • Τα περισσότερα ρόνια σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

  • Τα περισσότερα bowled σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

  • Τα περισσότερα out σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

  • Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5Ο – GOLF TOURNAMENT

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Κάτω Πλατείας του οποίου τα αγωνιστικά όρια ορίζονται όπως διαμορφώνονται από το χορτάρι ή και σε άλλα γήπεδα που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ. Groups, which have established other laws of the Greek Territory, must declare to EL.O.K. off, which will compete in home games, when submitting the entry form. If the club does not have a private tennis, must together with the entry form to submit to EL.O.K. official document, with which verifies the grant of use of the declared as the seat pitch.

Ο τελικός θα διεξαχθεί σε γήπεδο της Κέρκυρας (the EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής έδρας και γηπέδου).

ΑΡΘΡΟ 6ο – THE RACE

1 . Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων OUTDOOR θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του I.C.C. as codified in 2000 (edition 2003), με την παρατήρηση ότι τα wide και τα no ball δεν θα επαναλαμβάνονται. Ο διάδρομος που θα γίνονται οι ρίψεις θα έχει μήκος 18,5μ.

2 . The Secretariat and the scoresheet will be the responsibility of EL.O.K. which will seek to define the, as for the preparation of the pitch. For competitions outside Corfu responsible for the preparation of the pitch is the club teams. In cases where a DNA from EL.O.K. Secretariat not appear, then obliges clubs striving to designate person to record the scores (scorer) without monetary compensation. Club fails to appoint Secretariat loses the match and reset. Τα ξύλα (παιδικά) και τα ρολίνια είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου (the EL.O.K. facilitate clubs have wood and Rolls after written notification). The EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν ξύλα kwickcricket χωρίς ρολίνια.

3 . The race consists of a (1) innings for each team and each innings shall consist of twenty (20) over.

4. Το minimum των 10 overs will be played by each team to be considered a valid match, unless the team batting made out to be less overs. If not played the 10 overs each team match resumed.

5. Καθυστέρηση στην έναρξη του 1ου innings

For each 8 minutes of lost time before the start of the race will be deducted 1 over από κάθε innings.

6. The race will consist of two (2) innings των 1 ώρα και είκοσι λεπτά έκαστο και από ένα διάλειμμα ενδιάμεσα τους των 10 minutes. So each team will have at its disposal 1 hour 20 minutes to make bowling, unless they all become players out earlier. Soon will be the break of 10 λεπτών και ξεκινάει το 2ο innings. No group has the right to do declare (let Pala).

7. A. If the fielding team does not complete the throwing 20 over στην καθορισμένη ώρα των 1 and 20, the struggle continues until normal completion and 20 over. Unless the arbitrators determine otherwise (eg. injury etc.) the innings of the team batting second does, μειώνεται κατά τον αριθμό των over που παίχθηκαν πέραν των 1 and 20 που είχε στην διάθεσή της όταν έκανε fielding. The scores for the team that made the first fielding remains as developed by the team that made the first batting.

Το over που παίζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου των 1 and 20 θεωρείται ως εμπρόθεσμο ολοκληρωμένο over.

B. In case of lost time the team is not responsible reserves the right bowlers to shed 1/5 initial agreed overs.

8. Σε περίπτωση χάσιμο χρόνου ή διακοπής (όχι με ευθύνη των ομάδων), οι διαιτητές θ’ αποφασίζουν για την αναπροσαρμογή του χρόνου και των overs που θα παιχθούν, with an average of the 15 overs ανά ώρα ή 4 per minute over.

9. The start time of the match will be determined by the Championship Committee.

10. No bowler can not throw over 4 and over those not adjacent to each innings. Where have fallen over for both teams or for the team bowling second makes no bowler can not throw over the 1/5 of which will be played over the team. This does not apply in the case of Article 6 despite. 7 (The group made batting when we come to the field retains the right bowler can shed 1/5 the originally agreed overs although the overs are reduced). In case the 1/5 not a whole number, then applies the quotient to the nearest integer. That is, if the division gives us 3,6 then the bowler throws 4 overs, if gives 3,4 Pouring 3 and if it 3,5 Pouring 4.

11. Οι διαιτητές δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Any towards the off-side (traversada) ή leg-side (Pool) which in the opinion of the arbitrator enables the batsman to play a normal stroke of the position will be wide.

12. Στη leg-side (as leg-side we extrapolated the straight middle of woods to the bounty) allowed to be up and 5 Players. Otherwise the umpires yell and show No ball.

13. Athlete who complains or otherwise creates problems in the smooth conduct of the match in any way to any (Referees, scorer, headmaster, Observers, committee members and Board. of EL.O.K., teammates, rival players, bystanders within and outside pitch) referees observe the first and only time (observation applies to 2 groups and their leaders informed). If you repeat the same action by any athlete of any group, referees give the penalty 5 y-Term Athlete who created the problem. At the end of the race the athlete who committed the breach is written on the score sheet and the statement of retained.

14. In games in which teams had the ability to make batting for the agreed number over, The group made the highest number is the winner Ronnie. If the score is a tie then the result is a draw.

15. Σε κανέναν batsman δεν θα επιτραπεί να αγωνιστεί χωρίς κράνος. The same would apply to those of the athletes that make fielding reach the batsman within ten meters, excluding fermadorou, who wears a helmet when Woods approached within six meters.

16. Arbitration is responsible EL.O.K. If no match occurs in one or two arbitrators appointed to effect the match will stand listed in Article 17 despite. 2 General Rules of Organisation and Conduct of Championships EL.O.K.

17. Spaces coaching.

18. The referees have a duty to protect inexperienced athletes from bowling that might bring injury. Εάν ο bowler κάνει ρίψη που κινδυνεύει να τραυματιστεί ο batsman οι διαιτητές καλούν τον bowler και τον αρχηγό της ομάδας και τους ενημερώνουν ότι αν επαναληφθεί από οποιοδήποτε bowler επικίνδυνη ρίψη θα του απαγορευτεί να κάνει bowling καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και ακολουθεί αναφορά των διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 7Ο – ATHLETES WITH PARTICIPATION

Έχοντας υπόψη το άρθρο 33 despite. 7 του Α.Ν. 2725/1999 απαγορεύεται η συμμετοχή μη Ελλήνων αθλητών. Σε περίπτωση έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος η ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να εναρμονίσει το παρόν άρθρο βάσει της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης.

Στους αγώνες του Πρωταθλήματος συμμετέχουν μόνο αθλητές που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. and are provided with an individual record fan and athlete's individual health card.

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στο γήπεδο τη θεωρημένη λίστα αθλητών που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η παραπάνω λίστα, the union has no right to participate in the race and reset.

ΑΡΘΡΟ 8Ο – Attendance GROUP - OBLIGATIONS

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ. outside outside Corfu racing case, που υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο.

Οι αθλητές στους αγώνες πρωταθλήματος μπορούν να φορούν έγχρωμες ομοιόμορφες εμφανίσεις, εκτός από το χρώμα της μπάλας (κόκκινο). Δε θα επιτραπεί να αγωνίζονται αθλητές με ανομοιόμορφες χρωματικά εμφανίσεις.

Οι batsmen πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται κάτω από τα ρούχα.

Οι αθλητές γεννηθέντες από το 1995 και μετά υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν.

Ο επόμενος batsman, μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί μπαλονιά εντός τριών λεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι out από χρόνο, αν ζητηθεί από τους παίκτες του field.

Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να δίνουν τα δελτία των αθλητών της ομάδας τους καθώς και τις λίστες με τους αθλητές που επιτρέπεται να αγωνίζονται την παρούσα αγωνιστική περίοδο (τα ονόματα των αθλητών κατατίθενται στη γραμματεία σε έντυπο της ΕΛ.Ο.Κ.) 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε έχουν το δικαίωμα να πράξουν αυτό μέχρι και 20 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που τα δελτία δεν φέρουν νόμιμη ιατρική βεβαίωση, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται). Ταυτόχρονα διαιτητές και αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding.

Οι ομάδες καταθέτουν στον διαιτητή τη λίστα των αθλητών τους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η μπάλα των αγώνων θα είναι η Readers Supaball match χρώματος κόκκινου, ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. The EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μπάλας πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.

The EL.O.K. θα προμηθεύσει τους διαιτητές με 3 μπάλες spare. Λόγω ιδιομορφίας της μπάλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καινούργια μπαλόνια εάν δεν υπάρχουν φθαρμένες μπάλες.

Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Δευτέρα, Wednesday, Σάββατο και Κυριακή. The EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αγώνες και άλλες ημέρες της εβδομάδος εάν το κρίνει σκόπιμο.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών τους.

Στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (4) (than twelve (12) αθλητών), οι οποίοι θα είναι ένας (1) υπεύθυνος συνοδός, ένας (1) προπονητής, ένας (1) βοηθός προπονητή και ένας (1) ιατρός.

Πέραν των τεσσάρων (4) απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας.

Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket).

ΑΡΘΡΟ 9Ο – DEFERRALS GAMES

1 . Σε αγώνα που καθυστερεί η έναρξή του, όχι με υπαιτιότητα των ομάδων, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 13 despite. 4, 5 General Rules of Organisation and Conduct of Championships EL.O.K. Στις περιπτώσεις του άρθρου 13 despite. 4, 5 οι μόνοι που αποφασίζουν για τη μετάθεση της ώρας ή της αναβολής του αγώνα είναι οι ορισμένοι διαιτητές.

Ο αγώνας θα ορίζεται εκ νέου, εντός οκτώ ημερών ή την πρώτη Δευτέρα, Wednesday, Σάββατο ή Κυριακή ημέρες που διεξάγεται το πρωτάθλημα κι όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας.

2 . Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιανδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

3. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10Ο – PARTICIPATION AND PRESS SPORTS STATUS

1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 despite. 1 General Rules of Organisation and Conduct of Championships EL.O.K. οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό αθλητών εννέα (9). After the start of the race may withdraw another athlete. Ομάδα η οποία μένει με εφτά (7) αθλητές δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.

2. Θεωρούμε ότι αθλητής που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή όταν έχει αγωνιστική παρουσία σε 6 overs. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή του αθλητή.

3. Οι αθλητές που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να έχουν τα σχετικά δελτία της ΕΛ.Ο.Κ. The control cards will be before the start of the match by the referee.

4. Τα δελτία των αθλητών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνα, after informing the referee.

5. Not refundable sheet athlete, όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά με την ταυτότητα ή την αντικανονική συμμετοχή του ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 11Ο – PROTESTS

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Εσωτερικό Κανονισμό, υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των 100,00 Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός 48 ωρών. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

ΑΡΘΡΟ 12Ο – financial issues

Με απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό Νο 13/13-4-05) of EL.O.K. η αποζημίωση των διαιτητών ορίζεται σε 35€ καθαρά. Η αποζημίωση της ορισθείσας από την ΕΛ.Ο.Κ γραμματεία ορίζεται σε 15,00€ καθαρά.

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

The rating that will apply to league matches will be as follows:

1. Win three (3) degrees

2. Draw two (2) degrees

3. Lose one (1) degree

4. Nihilism (0) Points

5. Exclusion (0) Points

ΑΡΘΡΟ 14Ο – PRIZES – awards

1 . Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.

2 . Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .

3 . Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, οι αθλητές του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή.

Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς επίσης κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, will be regulated by the Commission Championship.

CHAIRMAN OF BIRTH. SECRETARY

Iosif Nikitas Stylianos Goustis