Κύπελλο Ελλάδος 2013

Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Αγωνιστικής Περιόδου 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3057 / 02

Προκηρύσσουμε

Το Κύπελλο Ελλάδος 2013

Άρθρο 1 - Σωματεία με Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 2 - Έναρξη και Λήξη Κυπέλλου
Άρθρο 3 - Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Άρθρο 4 - Σύστημα Διεξαγωγής Κυπέλλου
Άρθρο 5 - Γήπεδα Αγώνων
Άρθρο 6 - Ο Αγώνας
Άρθρο 7 - Αθλητές με Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 8 - Προσέλευση Ομάδων - Υποχρεώσεις
Άρθρο 9 - Αναβολές Αγώνων
Άρθρο 10 - Συμμετοχή και δελτία αθλητικής ιδιότητας
Άρθρο 11 - Ενστάσεις
Άρθρο 12 - Οικονομικά Θέματα
Άρθρο 13 - Έπαθλα Βραβεία
Άρθρο 14 - Έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές
Άρθρο 15 - Γενικά