Κύπελλο Ελλάδος 2012

Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Αγωνιστικής Περιόδου 2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3057 / 02

Προκηρύσσουμε

Το Κύπελλο Ελλάδος 2012

Άρθρο 1 - Σωματεία με Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 2 - Έναρξη και Λήξη Κυπέλλου
Άρθρο 3 - Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Άρθρο 4 - Σύστημα Διεξαγωγής Κυπέλλου
Άρθρο 5 - Γήπεδα Αγώνων
Άρθρο 6 - Ο Αγώνας
Άρθρο 7 - Αθλητές με Δικαίωμα Συμμετοχής