Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Indoor 2013, EL.O.K

Slide2

Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Indoor 2013, EL.O.K

Article 1: Proclamation
Article 2: Unions have right to participate
Article 3: Jurisdiction organization and conduct
Article 4: Submit requests to participate
Article 5: Generally