Γενική Προκήρυξη Επίσημων Αγωνιστικών Διοργανώσεων 2015-2016

Γενική Προκήρυξη Επίσημων Αγωνιστικών Διοργανώσεων 2015-2016

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

The Greek Cricket Federation (EL.O.K), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Α.Ν. 2725/99 as amended and in force, εκδίδει την παρακάτω

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 – 2016.

A. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κλειστού Χώρου.

Περίοδος διεξαγωγής: 14/11/2015 έως και 30/04/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1998 και μεγαλύτεροι.

 

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Κλειστού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής : 17/01/2016 έως και 30/7/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2001 και μεγαλύτερες.

 1. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών 2015 Κλειστού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής : 20/02/2016 έως και 30/07/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1998 και μεγαλύτεροι.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων- Ανδρών Κλειστού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 10/01/2016 έως και 30/7/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1994 until 1999.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κλειστού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 10/01/2016 έως και 30/07/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1999 until 2001.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κλειστού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής: 24/01/2016 έως και 30/7/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2001 until 2003.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κλειστού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 24/01/2016 έως και 30/07/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2003 και νεότεροι.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Κλειστού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 24/01/2016 έως και 30/07/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από το 2001 until 2003.

B. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών T20 Ανοιχτού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής :.09/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1998 και μεγαλύτεροι.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Aνοιχτού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής :.14/07/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2001 και μεγαλύτερες.

 1. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών 2015 Ανοιχτού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής : 18/06/2016 until 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1998 και μεγαλύτεροι.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών Τ20 Ανοιχτού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής :.10/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1994 until 1999.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Ανοιχτού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής :10/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1999 until 2001.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Ανοιχτού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 17/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2001 until 2003.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Ανοιχτού Χώρου.
 2. Περίοδος Διεξαγωγής : 24/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2003 και νεότεροι.

 1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Ανοιχτού Χώρου.

Περίοδος Διεξαγωγής :.17/04/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από το 2001 έως και 2003.

 

 1. Τουρνουά Ανδρών 40 Οver 2016.

Περίοδος Διεξαγωγής :.28/8/2016 έως και 31/12/2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 1998 κ μεγαλύτεροι.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, η οποία αποτελείται από τους Stylianos taste, Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κορωνάκη, Γραμματέα and Φώτιο Σκούρτη μέλος. Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδος Κλειστού και Ανοιχτού Χώρου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι κληρώσεις όλων των διοργανώσεων Κλειστού Χώρου θα διεξαχθούν την Monday 2 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η συμμετοχή των σωματείων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι υποχρεωτική, με ελάχιστο αριθμό, μία κατηγορία (1) Πρωταθλήματος.
 2. Κάθε σωματείο πρέπει να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και να αναφέρει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις επίσημες διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει το σωματείο, τα χρώματα της εμφάνισης των ομάδων και το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο ως έδρα σε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Σε όλες τις κατηγορίες δύναται να συμμετέχουν μικρότεροι αθλητές /τριες από την καθορισθείσα ηλικιακή κατηγορία και μέχρι των αριθμό (5) ανά κατηγορία, με χορήγηση ειδικής άδειας. Η αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας υποβάλλεται στην ΕΛ.Ο.Κ μαζί με την entry form, ή μαζί με την έκδοση νέου δελτίου, και η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. of EL.O.K. Υπεύθυνοι για την συμμετοχή των μικρότερων αθλητών/τριών είναι οι προπονητές των ομάδων και οι αθλητές/τριες συμμετέχουν με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου τους. Επιπρόσθετα της αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας, το σωματείο συνυποβάλλει και Υ/Δ του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.
 4. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στις επίσημες αγωνιστικές εκδηλώσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/10/2015 and time 13:00.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

 1. Στα σωματεία τα οποία δεν συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, παρά το γεγονός της υποχρέωσής τους, ξεκινούν το επόμενο Πρωτάθλημα με ποινή μείον τρεις βαθμούς.
 2. Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή, συμπεριληφθεί στην κλήρωση αλλά δεν λάβει μέρος σε κανένα αγώνα της διοργάνωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.
 3. Σε περίπτωση που το σωματείο μετά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του στην ΕΛ.Ο.Κ, δηλώσει εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την κλήρωση, την βούληση του να αποσυρθεί δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο :ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. The EL.O.K . έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλητών, του Κυπέλλου, των Ειδικών Τουρνουά κλπ, να προσθέσει ειδικούς όρους που δεν προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. SECRETARY ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

…………………………………………………………………………………

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)

NO. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:…………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:………………………….

TO: GREEK Cricket

 

Κατόπιν της Γενικής Προκήρυξης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδος Κλειστού και Ανοιχτού Χώρου αγ. Περιόδου 2015-2016 δηλώνουμε συμμετοχή στις παρακάτω επίσημες διοργανώσεις.

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών 2015 Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων -Ανδρών Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Κλειστού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών T20 Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Aνοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων- Ανδρών Τ20 Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ /ΟΧΙ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Ανοιχτού Χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

Τουρνουά Ανδρών 40 Οver Ανοιχτού χώρου. ΝΑΙ / ΟΧΙ

 

 

 

 • Τα χρώματα της εμφάνισης που θα χρησιμοποιήσει το Σωματείο μας ανά κατηγορία είναι :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε ως έδρα είναι

…………………………………………………………………………………………………….

 • Το σωματείο δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σφραγίδα

 

……………………… …………………….

(Ονοματεπώνυμο& υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο& υπογραφή)